משאיות:

ביטוח משאיות הינו מוצר ביטוחי מורכב וייחודי, שכן מעבר לשיקולים הרגילים בקביעת פרמיית ביטוח עבור כלי רכב רגילים, ישנם כמה מרכיבים ייחודים הנלקחים בחשבון בעת שקלול פרמיית ביטוח משאיות:
שעות נהיגה רבות המגבירות את הסיכון לתאונות דרכים, משקל המשאית, הצורך במענה ביטוחי לפגיעה בציוד יקר ערך ועוד.
לכן, רבים המקרים בהם פוליסות ביטוח משאיות הינן יקרות או בעלות כיסויים נמוכים.

4ה. אוטובוסים והיסעים:
אוטובוס זעיר ציבורי:
פוליסת ביטוח לאוטובוס זעיר (אט”ז) היינה פוליסה עם כיסוי ייחודי לרכב ספציפי זה, מדובר על רכב המסיע נוסעים בשכר אשר חשוף ליותר סיכונים ולכן נדרש לכיסוי ייחודי.

חברות הסעה פרטיות, לרבות חברות של תחבורה ציבורית חייבות בביטוח אט”ז בביטוח מיוחד.

אט”זים משמשים את בעליהם לצורך הסעת נוסעים בשכר ממקום למקום.
אטז”ים חשופים לסכנות רבות בדרכים עקב הנסיעות המרובות שלהם. רמת הבלאי גדולה יותר וכן נזקים רבים יותר.

ביטוחים נוספים