תאונות אישיות:

ביטוח אשר מספק הגנה וכיסוי מקיף במקרה של פגיעה גופנית, בבית, ברחוב או בדרכים.
ביטוח זה כולל פיצוי למקרים שונים, כגון שברים, כוויות, מוות מתאונה, נכות מתאונה, אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה.

ביטוחים נוספים