דירה:

דירה:
כל דירה עלולה להינזק, חלילה, עקב שריפה, רעידת אדמה או נזקי טבע אחרים, עובדה אשר עלולה לגרום לנזקים כספיים אדירים ובמקרים מסוימים לאובדן הדירה כולה.
רעידת אדמה עלולה לפגוע ביסודות הבית, שריפה עלולה לכלות את כל הרכוש ולהותיר את בני המשפחה חסרי כל, כאשר פריטים בעלי ערך יאבדו לנצח. בנוסף, יש לזכור כי עובדי משק בית, מטפלות, גננים וכו’, עלולים גם הם להיפגע בעת עבודתם בביתכם ובמקרה זה יהא עליכם לפצותם בסכומים גבוהים, גם במידה וביטחתם אותם בביטוח לאומי.

ביטוחים נוספים