מלגזות:

רישיון נהיגה במלגזה ניתן להוציא מגיל שמונה עשרה ומעלה, נדרש להיות בעל רישיון נהיגה דרגה אחת (רישיון נהיגת טרקטור) או רישיון נהיגה דרגה שתיים (לרכב פרטי).
תאונות בהן מעורבות מלגזות נחשבות לתאונות דרכים לכל דבר, בהתאם להגדרתן של תאונות דרכים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת”ד) התשל”ה – 1975.
לאור האמור לעיל בעליה של מלגזה חייב לדאוג לביטוח חובה ורצוי שיוסיף גם כיסוי לנפגעי צד ג’. הפעלת מלגזה ללא פוליסת ביטוח חובה תקפה הינה עבירה על חוקי התעבורה. בנוסף חלה חובה על מפעיל המלגזה לבצע פעם בשנה ריענון הדרכה.
ניתן לבטח מלגזה בביטוח מקיף ובביטוח צד שלישי. חשוב ומומלץ שהפוליסה תהיה רחבת כיסויים ותכליל את כל הסיכונים שעלולים להיגרם כתוצאה מהפעלת מלגזה.

ביטוחים נוספים