קוסמטיקאיות:

ביטוח אחריות מקצועית לקוסמטיקאיות הינו ביטוח שנועד להגן על קוסמטיקאיות מפני נזקים שנגרמו ללקוחות שלהן עקב כשלים טכניים ו/או מקצועיים שאירעו במהלך עבודתן.
תחום הקוסמטיקה עוסק במתן מגוון רחב של טיפולים אסתטיים, שביצועם כרוך בסיכונים פיזיים שונים. חלק מהטיפולים הללו מבוסס על שיטות ישנות, כגון הסרת שיער באמצעות שעווה חמה, ואילו חלקם האחר מבוסס על שימוש במכשירים טכנולוגיים מתקדמים, או שימוש חומרים כימיים רגישים ביותר, כאשר המשותף לכולם הוא החשש לגרימת נזקים פיזיים ללקוחות, כגון צלקות, כוויות, כתמים, וכדומה.

במסגרת פוליסת ביטוח האחריות המקצועית לקוסמטיקאיות ניתן לרכוש כיסויים מפני נזקים אשר מתרחשים כתוצאה מרשלנות מקצועית בעת ביצוע טיפולי קוסמטיקה שונים, וכן בעת הורדת שיער בעזרת מחט חשמלית (אפילציה); הורדת שיער בעזרת מכשור אינפרא/IPL; איפור קבוע; פילינג; שיזוף מלאכותי, ועוד.

במסגרת פוליסה זו קיימים כיסויים נוספים, כגון,
ביטוח המבנה, רכוש, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח צד ג’, אובדן הכנסה, ציוד אלקטרוני ועוד.

ביטוחים נוספים