קרוואן:

ביטוח קרוואן נגרר שנרכש לשימוש פרטי. (בעת גרירתו לצרכי קמפינג ובעת חניה ליד הבית).
כיסוי ביטוחי מקיף לקרוואן הנגרר עד לשווי סכום הביטוח שנקבע בהצעה.
הכיסוי אינו כולל נזקי פריצה/גניבה לפריטי התכולה בקרוואן הנגרר.
כולל ביטוח צד ג’.

ניתן לרכוש הרחבה לנזקי טבע, שטפון וסערה.

ביטוחים נוספים