התאמה לעסקים:

ביטוח עסקים יעניק לבעל העסק הגנה מלאה, שתתאים לצרכים הייחודיים של כל עסק ועסק.
מדובר בביטוח מורכב שדורש איש מקצוע שיכוון ויתפור מוצר המתאים במדויק לעסק.

סוכנות TIKA תשלב במידת הצורך יועץ ביטוחי המתמחה בעסקים בינוניים וגדולים שילווה וימליץ על הכיסויים המתאימים לפי הצרכים הייחודיים של העסק.

סוגי ביטוח לעסק:
1. ביטוח אש, מכסה מפני שריפה הפורצת בתחומי העסק שלכם וגורמת לנזק לאדם ולרכוש
2. ביטוח פריצה ושוד, במקרה של פריצה או שוד המונעים או מעכבים את המשך הפעילות השוטפת של העסק
3. ביטוח צד ג’ לעסק, נזק העשוי להיגרם לצד שלישי כתוצאה מהפעילות העסקית
4. ביטוח אחריות מעבידים, נזק הנגרם לעובדי העסק במהלך עבודתם
5. ביטוח אחריות המוצר, תביעות בגין נזק הנגרם ממוצר פגום
6. ביטוח ציוד אלקטרוני, נזק הנגרם לציוד אלקטרוני, כגון מחשבים, מדפסות, שרתים
7. ביטוח אובדן רווחים, כתוצאה מהפסקה בתפעול העסק בעקבות נזק למבנה או לרכוש
8. ביטוח אחריות מקצועית, מעניק כיסוי במקרים של תביעות נזיקין של צד ג, כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית שלך או של עובדיך
9. ביטוח לסיכוני סייבר, ביטוח המכסה מפני נזקים הנגרמים עקב מתקפות סייבר

ביטוחים נוספים