אוטובוסים:

פוליסת ביטוח לאוטובוסים היינה פוליסה עם כיסוי ייחודי לרכב ספציפי זה, מדובר על רכב המסיע נוסעים בשכר אשר חשוף ליותר סיכונים ולכן נדרש לכיסוי ייחודי.

חברות אוטובוסים פרטיות, לרבות חברות של תחבורה ציבורית חייבות בביטוח האוטובוסים שלהם בביטוח מיוחד.

אוטובוסים משמשים את בעליהם לצורך הסעת נוסעים בשכר ממקום למקום. מחירי פוליסות הביטוח לאוטובוסים גבוהות באופן משמעותי מפוליסות הביטוח הרגילות לרכבים פרטיים. אוטובוסים חשופים לסכנות רבות בדרכים עקב הנסיעות המרובות שלהם. רמת הבלאי גדולה יותר וכן נזקים רבים יותר.

ביטוחים נוספים